Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Minyak dan Gas) dengan Kepujian

Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Oil and Gas) with Honours
You wanta practical-orientedan industry-drivena fun learningdegree?
This is the Bachelor of Mechanical Engineering with specialization in Oil and Gas.
UMP - HsKA
UMP - HsKA
UMP - HsKA
UMP - HsKA

What you will learn?

*Click on the image to enlarge it.
UMP - HsKA

Programme Educational Objectives and Outcomes

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)
PEO 1
Graduates are capable of applying technical knowledge and practical skills to solve Mechanical Engineering Technology (Oil and Gas) problems.

PEO 2
Graduates are capable of engaging with continuous development and adopt evolving technologies.

PEO 3
Graduates are competent, responsible and practise professionalism.

Entry Requirements

LEPASAN STPM
SYARAT AM UNIVERSITI

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah; 

dan

 

  • Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; 

dan 

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain. 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut : 

  • Matematik T, dan
  • Kimia / Fizik / Biologi 

Calon yang TIDAK memenuhi syarat mata pelajaran Fizik pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Fizik pada peringkat SPM. 

dan 

Calon tidak buta warna dan cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Calon yang tidak mengambil Fizik pada peringkat STPM dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas di Universiti.

Tuition Fees

YURAN KEMASUKAN
Yuran Pendaftaran RM70
Yuran Minggu Induksi RM150
Yuran Alumni RM100
Yuran Ko-kurikulum RM200
Yuran Pemeriksaan Kesihatan RM80
JUMLAH RM600