Documents related to the Engineering Program Industrial Training

Borang dan dokumen berkenaan dengan Latihan Industri.

Past Faculty Bulletin (It's Mechanical)

Download past editions of the faculty's bulletin It's Mechanical.

Pemakluman Penghantaran Dokumen Permohonan Geran Penyelidikan

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Penghantaran dokumen permohonan berkaitan pengurusan geran penyelidikan (BPG,Tuntutan SPB/SPPS) boleh dicapai di https://mylink.la/suhaida_salleh .

Diharapkan kaedah sebegini dapat memudahkan urusan pentadbiran dalam mendepani cabaran pandemik ini.

Kerjasama dan perhatian yang diberikan amat dihargai.

b.p. Timb. Dekan P&PS