LIma orang ahli akademik FTKMA menerima geran industri

9 Januari 2024 - Pihak FTKMA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penyelidik dari FTKMA yang berjaya meraih geran penyelidikan dari pihak agensi kerajaan, industri dan antarabangsa yang berjumlah RM80,000.

Diharap juga kejayaan ini dapat memberi semangat kepada penyelidik lain dalam meraih dana penyelidikan luar seterusnya memupuk semangat berdaya saing.


Print   Email