FTKMA UMPSA    

News

LIma orang ahli akademik FTKMA menerima geran industri

9 Januari 2024 - Pihak FTKMA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penyelidik dari FTKMA yang berjaya meraih geran penyelidikan dari pihak agensi kerajaan, industri dan antarabangsa yang berjumlah RM80,000.

Diharap juga kejayaan ini dapat memberi semangat kepada penyelidik lain dalam meraih dana penyelidikan luar seterusnya memupuk semangat berdaya saing.

Farewell to Dr. Farzad Jaliliantabar

2 Jan 2024 - Dr Farzad Jaliliantabar completed his service at FTKMA on January 2024.
 
Dr. Farzad is a senior lecturer since 2019 at FTKMA. Within the past 10 years, he has obtained PhD in the field of mechanics of agricultural machinery, went to sabbatical period in Italy and worked as senior lecturer at University Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah.
 
Members of FTKMA wish you success and good health in the future.
 

Temuduga penempatan pelajar Work-Based Learning (WBL) FTKMA bersama Perodua Research and Development

5 Januari 2024 - Seramai dua orang pelajar dari program Engineering Technology telah menjalankan temuduga bersama Perodua bagi penempatan WBL. Terima kasih diucapkan kepada pihak Perodua.

 

Lawatan Pengerusi Lembaga Pengarah FTKMA

Lawatan Pengerusi Lembaga Pengarah FTKMA

02 Nov. 2023 – Seluruh warga FTKMA berbesar hati menerima lawatan daripada Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Dato’ Seri Abdul Razak Jaafar. Lawatan bagi melihat fasiliti di sekitar kampus Pekan termasuk lawatan fasiliti makmal di FTKMA. Lawatan ini diiringi oleh Naib Canselor UMPSA, Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Sulaiman, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inonasi), Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi bin Zamli dan diiringi pegawai-pegawai kanan UMPSA.
Lawatan ke Perodua oleh tenaga pengajar FTKMA

Lawatan ke Perodua oleh tenaga pengajar FTKMA

28 Nov 2023 - Seramai 20 orang tenaga pengajar FTKMA telah mengadakan lawatan ke Perodua Rawang. Lawatan tersebut adalah bagi mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam teknolgi terbaru, dan juga proses dalam pembuatan kereta supaya nilai-nilai dan ilmu teknikal dapat diserapkan kedalam pengajaran dan pembelajaran di fakulti, khususnya bagi program automotif. Tenaga pengajar telah melawat Dojo Training Center, Kilang Perodua Global Manufacturing, PSSB Dojo Center dan National Digital Center.

Pihak fakulti ingin mengucapkan ribuan terima kepada pihak Perodua atas kesudian berkongsi ilmu dan pengalaman. Diharapkan supaya ilmu tersebut dapat digunakan untuk memperkasakan program mekanikal dan automotif di FTKMA.