Lawatan Pengerusi Lembaga Pengarah FTKMA

Lawatan Pengerusi Lembaga Pengarah FTKMA

02 Nov. 2023 – Seluruh warga FTKMA berbesar hati menerima lawatan daripada Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Dato’ Seri Abdul Razak Jaafar. Lawatan bagi melihat fasiliti di sekitar kampus Pekan termasuk lawatan fasiliti makmal di FTKMA. Lawatan ini diiringi oleh Naib Canselor UMPSA, Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Sulaiman, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inonasi), Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi bin Zamli dan diiringi pegawai-pegawai kanan UMPSA.

Print   Email